הפורום לניקיון אנטמולוגי של המזוןסמל פרפר

רשימת ימי העיון אשר אורגנו על ידי הפורום

הפורום לניקיון אנטמולוגי של המזון עורך כנסים בנושא של שמירת איכות המזון בישראל מהתהוות נזקים של חרקים ומזיקים אחרים.

בכל כינוס ניתן דגש מיוחד לנושא מרכזי החשוב לעוסקים במזון ומוזמן אורח מחו"ל להביא בפני קהל המשתתפים זוויות חדשניות בין לאומיות. הנושא הנבחר על ידי ועדה הנבחרת מחברי הפורום.

בכל מפגש עורך הפורום חוברת תקצירים של ההרצאות הניתנות ביום העיון ובאתר זה נמצאים הקשורים לכל אחת מהחוברות ופרטי ההרצאות שניתנו ביום בעיון.

פרטים על ימי העיון ורשימת התקצירים של יום העיון מפורטים בחוברות הבאות: